COVID-19


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZASTOSOWANE W ZWIĄZKU Z WIRUSEM COVID-19

Szanowni Państwo,

w trosce o Wasze zdrowie, wprowadzone zostały specjalne zasady bezpieczeństwa.

Prosimy o zapoznanie się i stosowanie.

 

 

 1. Osoby przejawiające wyraźne oznaki choroby nie mogą zostać wpuszczone na teren obiektu.
 2. Na terenie obiektu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze recepcji.
 3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone zostały instrukcje dotyczące mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. Należy regularnie myć ręce, zgodnie z instrukcją.
 5. Przed wejściem do recepcji należy pamiętać o założeniu maseczki ochronnej.
 6. Należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry) oraz ograniczać do minimum czas przebywania na recepcji.
 7. Na placu zabaw należy przestrzegać dystansu przestrzennego (minimum 2 metry), osoby dorosłe są proszone o noszenie maseczek ochronnych. Możliwe jest korzystanie z w/w przestrzeni bez ograniczeń w sytuacji użytkowania przez gości obiektu wspólnie zakwaterowanych.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w obiekcie osób niezakwaterowanych.
 9. Do dezynfekcji używane są profesjonalne środki myjące i dezynfekujące.
 10. Po każdym gościu następuje sprzątanie pomieszczeń oraz gruntowne ich wietrzenie i dezynfekowanie.
 11. Korzystamy z usług profesjonalnej pralni. Pościel prana jest w temp. min 60º C z dodatkiem detergentu.
 12. Pracownicy sprzątający zostali odpowiednio przeszkoleni z procedur dotyczących zachowania bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego oraz zgodnie z wytycznymi zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej.
 13. Systematyczne wietrzone są wszystkie pomieszczenia obiektu.
 14. Sprzęt udostępniany gościom (np. leżaki, rowery, sprzęt rekreacyjny) jest dezynfekowany po każdym użyciu.
 15. Recepcja w pełnym zakresie działa w każdą sobotę (27.06-29.09.2020) w godzinach od 10:00 do 18:00, w pozostałym czasie prosimy o kontakt telefoniczny na numer telefonu: 693 763 356.
 16. Osoba, u której stwierdzone zostaną objawy chorobowe może zostać poddana izolacji do czasu przybycia karetki.
 17. Informacja o maksymalnej liczbie gości mogących jednocześnie przebywać na terenie obiektu: 36 osób.
 18. Potrzebne numery telefonów:
 • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Koszalinie – tel. 94 342 40 85
 • Infolinia NFZ – tel. 800 190 590
 • Pogotowie – 999
 • Telefon Alarmowy – 112
 • Szpital Wojewódzki w Koszalinie – tel. 94 348 84 00